Lessen
Muzieklessen

Muziekonderwijs:

Copiviono VOF is gelegen tussen de 3 grote academies van Zaventem, Mechelen, Leuven en hun verschillende afdelingen. Dit gesubsidieerde onderwijs biedt dan ook een zeer degelijke opleiding in de muziek. Elke academie heeft zijn eigen werking en eigen doelstellingen, waar u als leerling of ouder uit kan kiezen welke het best aansluiten bij uw behoeften of die van uw kinderen. Omdat deze instellingen afhankelijk zijn van subsidies, zijn de mogelijkheden niet onbeperkt. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een tweede instrument, dat in de meeste academies niet (meer) mogelijk is.

Net waar de mogelijkheden van de academies eindigen, wil Copiviono een hand toesteken. Heeft u graag toch dat tweede instrument? Wil u zich graag verdiepen in de muziektheorie zonder de verplichting te krijgen om een instrument te volgen? Of wil u enkel het instrument, op uw eigen tempo en zonder de stress van toonmomenten en examens? Bij Copiviono draaien we op dit vlak de rollen om zodat u zich niet moet aanpassen. Wij passen ons aan aan uw behoeften!

 

Onze les-filosofie:

"Een valse noot zingen is onbelangrijk, zingen zonder passie is onvergeeflijk" (Ludwig van Beethoven)

 

Dit citaat van Beethoven vat in een notendop samen hoe we de lessen bij Copiviono benaderen. Niet het product staat centraal, maar wel het proces dat de leerlingen meemaken in hun groei en muziekbeleving. Met een goed proces komt men ook steeds tot een goed product.

 

Per leerling brengen we hun persoonlijke werkpunten en doelen in kaart die zeker haalbaar zijn, maar tegelijk ook nog een uitdaging vormen.

Een vast leerplan of vaste methode wordt niet gebruikt, dit omdat ieder kind, elke persoon uniek is en wij ervan overtuigd zijn dat het onze taak is de methoden aan te passen aan de leerlingen en hun lessen en niet omgekeerd. Over deze werkpunten wordt steeds gecommuniceerd met de leerling of met de ouders. Op deze manier trachten we bij Copiviono de lessen op een zo persoonlijk mogelijke manier aan te bieden. Iedereen op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en binnen zijn eigen interesseveld.

 

Anders dan in het reguliere onderwijs worden er ook lessen aangeboden in de vakantieweken en kan u de lessen volgen in het Nederlands of in het Engels.

 

Formules:

De Kennismaking: in de eerste twee lessen bij Copiviono wordt, afhankelijk van onze agenda, minimaal 1 uur uitgetrokken. Deze kennismakingslessen worden aangerekend aan een vast tarief van 15 euro. Deze manier van werken biedt een uitstekende kans om verdere aanpak vast te leggen en de leerling met zijn kwaliteiten zo snel mogelijk in kaart te brengen.

 

Bij level 1 werken we met beginnende leerlingen (kleuters tot senioren) en wordt de kennis van notenleer en muziektheorie samen met het instrument aangereikt. De lesmethoden die gebruikt worden zijn steeds afgestemd op de sterktes van de leerlingen zodat men al snel zijn/haar persoonlijke aanpak kan ontdekken.

 

Bij level 2 ligt de nadruk meer op het instrument en de muzikaliteit. De muzikale expressie wordt een meer beheersend onderdeel van de opleiding. Dit benaderen we door de leerling meer inzicht te geven in de verschillende speeltechnieken zodat de muzikaliteit centraal staan en de leerlingen muzikaal meer mondig worden.

 

Bij level 3 proberen we het maximale uit onze leerlingen te halen. De leerlingen beschikken al over heel wat speeltechnieken en worden meer actief in de lessen betrokken. Verschillende interpretaties worden besproken zodat de leerling de keuze kan maken welke het best past bij zijn opvattingen en zijn muzikaal karakter. Kruisbestuiving staat hier centraal, niet enkel tussen de leraar en leerling, maar ook tussen de verschillende leerlingen. Ook voor leerlingen die er aan denken om een hogere opleiding in de muziek te volgen (of reeds volgen) is deze formule uitermate geschikt. Dan wordt er samen gezocht naar het meest geschikte conservatorium voor deze leerlingen.

 

 

© Olivier Garnier